طوفان حمله ها به کنسرت رضا صادقی در ترکیه

رسانه ها در ایران به شدت به برگزاری کنسرت رضا صادقی در ترکیه حمله کرده اند و این قبیل اجراها را تهدیدی برای خروج ارز از ایران می دانند. این در حالی ست که میلاد ماهان راد تهیه کننده این کنسرت در این باره عتقد است: «برگزاری کنسرت در خارج از کشور با شیوه‌ای که […]

رسانه ها در ایران به شدت به برگزاری کنسرت رضا صادقی در ترکیه حمله کرده اند و این قبیل اجراها را تهدیدی برای خروج ارز از ایران می دانند. این در حالی ست که میلاد ماهان راد تهیه کننده این کنسرت در این باره عتقد است: «برگزاری کنسرت در خارج از کشور با شیوه‌ای که ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم ارزآوری دارد و می‌تواند به توسعه فعالیت‌های فرهنگی هنری ایرانیان در خارج از کشور هم کمک کند. ضمن اینکه اقدامات فراوانی برای برگزاری کنسرت در داخل کشور هم انجام داده‌ایم و این بخش را از دستور کار خارج نکرده‌ایم

رضا صادقی در تاریخ 5 دی ماه در استانبول روی صحنه خواهد رفت.

هشتگ ها