حمایت “بیانسه” از مگان مارکل

پس از مصاحبه جنجالی “مگان مارکل” و “پرنس هری” با “اپرا وینفری” و افشاگری های مگان مارکل درباره رفتار های نژادپرستانه دربار بریتانیا با او که دوران طاقت فرسایی را برای او ایجاد کرده و او را تا مرز خودکشی برده بود، بیانسه خواننده سرشناس آمریکایی در وبسایتش از مگان مارکل پشتیبانی کرد و او […]

پس از مصاحبه جنجالی “مگان مارکل” و “پرنس هری” با “اپرا وینفری” و افشاگری های مگان مارکل درباره رفتار های نژادپرستانه دربار بریتانیا با او که دوران طاقت فرسایی را برای او ایجاد کرده و او را تا مرز خودکشی برده بود، بیانسه خواننده سرشناس آمریکایی در وبسایتش از مگان مارکل پشتیبانی کرد و او را به خاطر بیانات شجاعانه اش تشویق کرد و اعلام کرد رفتار مگان برای همه ی ما الهام بخش میباشد.