ثروت “کانیه وست” ۶.۶ میلیارد دلار تخمین زده شد.

به گزارش رسانه بلومبرگ کانیه وست رپر، تهیه کننده و تاجر ۴۳ ساله آمریکایی توانسته به واسطه همکاری برند پوشاک خود با نام “Yeezy” با کمپانی آدیداس و گپ ارزش دارایی های خالص خود را به ۶.۶ میلیارد دلار برساند.

349

به گزارش رسانه بلومبرگ کانیه وست رپر، تهیه کننده و تاجر ۴۳ ساله آمریکایی توانسته به واسطه همکاری برند پوشاک خود با نام “Yeezy” با کمپانی آدیداس و گپ ارزش دارایی های خالص خود را به ۶.۶ میلیارد دلار برساند. گزارش ها حاکی از آن است که ۳.۲ تا ۴.۷ میلیارد دلار از این دارایی به واسطه همین همکاری بدست آمده است.


Skip to toolbar Log Out