“بیژن مرتضوی” از بیمارستان مرخص شد.

بیژن مرتضوی نوازنده و خواننده خوب کشورمان پس از حدود دو هفته مبارزه با ویروس کرونا سرانجام از بیمارستان مرخص شد

299

بیژن مرتضوی نوازنده و خواننده خوب کشورمان پس از حدود دو هفته مبارزه با ویروس کرونا سرانجام از بیمارستان مرخص شد. به گفته پزشک معالج بیژن مرتضوی، وضعیت عمومی، قلبی و ریوی ایشان بسیار مساعد می باشد.


خبر مهم

وضعیت جسمانی “بیژن مرتضوی” رو به بهبود است.

پس از انتشار خبر ابتلای بیژن مرتضوی به ویروس کرونا و بستری شدن وی در بیمارستان به علت وضعیت جسمانی نامساعدش، روز گذشته ادمین صفحه رسمی اینستاگرام بیژن مرتضوی از بهبود نسبی حال او و انتقالش به بخش خبر داده است.

234

پس از انتشار خبر ابتلای بیژن مرتضوی به ویروس کرونا و بستری شدن وی در بیمارستان به علت وضعیت جسمانی نامساعدش، روز گذشته ادمین صفحه رسمی اینستاگرام بیژن مرتضوی از بهبود نسبی حال او و انتقالش به بخش خبر داده است.


خبر مهم

“بیژن مرتضوی” در بیمارستان بستری شد

بیژن مرتضوی، خواننده و آهنگساز سرشناس کشورمان به علت ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان بستری شد. این خبر را همسر مرتضوی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و از هوادارانش خواست که برای بهبودی وضعیت جسمانی او دعا کنند.

199

بیژن مرتضوی، خواننده و آهنگساز سرشناس کشورمان به علت ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان بستری شد. این خبر را همسر مرتضوی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و از هوادارانش خواست که برای بهبودی وضعیت جسمانی او دعا کنند.


Skip to toolbar Log Out