آلبوم “نصف النهار مبدا” از گروه پالت منتشر شد.

چهارمین آلبوم رسمی گروه موسیقی “پالت” با نام “نصف‌النهار مبدأ” امروز یازدهم اسفندماه منتشر شد. این آلبوم به خوانندگی “امید نعمتی” هم اکنون بر روی تمامی پلتفورم های معتبر داخلی و بین المللی در دسترس مخاطبان می باشد.

203

چهارمین آلبوم رسمی گروه موسیقی “پالت” با نام “نصف‌النهار مبدأ” امروز یازدهم اسفندماه منتشر شد. این آلبوم به خوانندگی “امید نعمتی” هم اکنون بر روی تمامی پلتفورم های معتبر داخلی و بین المللی در دسترس مخاطبان می باشد.


Skip to toolbar Log Out