امید نعمتی تک آهنگ “منم” را منتشر کرد.

قطعه “منم” جدیدترین اثر “امید نعمتی” با آهنگسازی “رامین بهنا” و شعری از مولانا منتشر شد. رامین بهنا آهنگساز این اثر معتقد است که در این اثر مخاطب ویژگی‌های دیگر امید نعمتی را می‌بیند، یعنی ویژگی‌هایی از این خواننده دیده و شنیده می‌شود که در آثار قبلی این خواننده نبوده است.

275

قطعه “منم” جدیدترین اثر “امید نعمتی” با آهنگسازی “رامین بهنا” و شعری از مولانا منتشر شد. رامین بهنا آهنگساز این اثر معتقد است که در این اثر مخاطب ویژگی‌های دیگر امید نعمتی را می‌بیند، یعنی ویژگی‌هایی از این خواننده دیده و شنیده می‌شود که در آثار قبلی این خواننده نبوده است.


Skip to toolbar Log Out