مسیح و آرش” رکورد دار گران ترین آلبوم موسیقی شدند.

آلبوم “هر روز هر شب” از مسیح و آرش رکورد دار گران ترین آلبوم موسیقی امسال شد. قیمت نسخه فیزیکی این آلبوم

315

آلبوم “هر روز هر شب” از مسیح و آرش رکورد دار گران ترین آلبوم موسیقی امسال شد. قیمت نسخه فیزیکی این آلبوم که از ۹ قطعه متشکل شده است، ۶۰ هزار تومان می باشد اما با هزینه ارسال و مالیات حدود ۸۰ هزار تومان برای خریداران آن هزینه برمیدارد. بسیاری علت افزایش قیمت آلبوم ها در سال جاری را عدم برگزاری کنسرت ها به علت همه گیری ویروس کرونا می دانند.


پیش فروش آلبوم “مسیح و آرش” شروع شد.

پیش فروش جدیدترین آلبوم آرش و مسیح با نام “هر روز هر شب” آغاز گردید. این آلبوم از بیستم اسفند ماه به بازار عرضه می گردد. این آلبوم شامل ۹ قطعه می باشد و مدیریت هنری و تنظیم آن برعهده “مسعود جهانی” بوده است.

218

پیش فروش جدیدترین آلبوم آرش و مسیح با نام “هر روز هر شب” آغاز گردید. این آلبوم از بیستم اسفند ماه به بازار عرضه می گردد. این آلبوم شامل ۹ قطعه می باشد و مدیریت هنری و تنظیم آن برعهده “مسعود جهانی” بوده است.


Skip to toolbar Log Out