سگ های “لیدی گاگا” پیدا شدند

پس انتشار خبر دزدیده شدن سگ های لیدی گاگا و پاداش ۵۰۰۰۰۰ هزار دلاری او برای یابنده سگ هایش، یک زن جمعه این دو سگ را به ایستگاه پلیس تحویل داده است. به گفته پلیس گویا این زن با ماجرای سرقت سگ ها در ارتباط نمی باشد. لیدی گاگا هم اکنون برای بازی در یک […]

192

پس انتشار خبر دزدیده شدن سگ های لیدی گاگا و پاداش ۵۰۰۰۰۰ هزار دلاری او برای یابنده سگ هایش، یک زن جمعه این دو سگ را به ایستگاه پلیس تحویل داده است. به گفته پلیس گویا این زن با ماجرای سرقت سگ ها در ارتباط نمی باشد. لیدی گاگا هم اکنون برای بازی در یک فیلم در شهر رم به سر میبرد.

هشتگ ها

پاداش پانصد هزار دلاری “لیدی گاگا” برای یابنده سگ هایش.

چهارشنبه یک سارق مسلح به خدمتکار “لیدی گاگا” که در حال گرداندن سه سگ او در لس آنجلس بوده شلیک کرده و دو سگ او را ربوده است، البته سگ سوم فرار کرده و پلیس پس از مدتی آن را یافته است. پس از این حادثه لیدی گاگا برای بازگرداندن سگ هایش پاداش ۵۰۰۰۰۰ دلاری […]

187

چهارشنبه یک سارق مسلح به خدمتکار “لیدی گاگا” که در حال گرداندن سه سگ او در لس آنجلس بوده شلیک کرده و دو سگ او را ربوده است، البته سگ سوم فرار کرده و پلیس پس از مدتی آن را یافته است. پس از این حادثه لیدی گاگا برای بازگرداندن سگ هایش پاداش ۵۰۰۰۰۰ دلاری تعیین کرده است و یک آدرس ایمیل برای تماس افراد مطلع در صورت یافتن خبر ایجاد کرده است

هشتگ ها

Skip to toolbar Log Out