مژگان شجریان قطعه “خنجر” را به مناسبت روز زن منتشر کرد.

قطعه “خنجر” با صدای مژگان شجریان و آهنگسازی و ترانه ای از “تهمورس پورناظری” به مناسبت روز زن منتشر شد. در این قطعه کوارتت “شهرزاد” که تمامی اعضای آن از بانوان کشورمان می باشند نیز حضور دارد. مژگان شجریان این قطعه را به صوت کامل و به همراه دل نوشته هایی از خود در صفحه […]

271

قطعه “خنجر” با صدای مژگان شجریان و آهنگسازی و ترانه ای از “تهمورس پورناظری” به مناسبت روز زن منتشر شد. در این قطعه کوارتت “شهرزاد” که تمامی اعضای آن از بانوان کشورمان می باشند نیز حضور دارد. مژگان شجریان این قطعه را به صوت کامل و به همراه دل نوشته هایی از خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.


Skip to toolbar Log Out