“بریتنی اسپیرز” سال نو ایرانی را تبریک گفت.

بریتنی اسپیرز خواننده ۳۹ ساله آمریکایی در کنار “سام اصغری” دوست پسر ایرانی خود آغاز سال ۱۴۰۰ را به زبان فارسی به تمام فارسی زبانان سراسر دنیا تبریک گفت. سام اصغری ویدئوی این پیام تبریک را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.

366

بریتنی اسپیرز خواننده ۳۹ ساله آمریکایی در کنار “سام اصغری” دوست پسر ایرانی خود آغاز سال ۱۴۰۰ را به زبان فارسی به تمام فارسی زبانان سراسر دنیا تبریک گفت. سام اصغری ویدئوی این پیام تبریک را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.


Skip to toolbar Log Out