خبر مهم

“ساسی مانکن” باز هم جنجال آفرین شد!

ساسی مانکن با انتشار تیزر موزیک ویدیو جدید خود و استخدام یک بازیگر فیلم های پورن برای بازی در آن یکبار دیگر جنجالی جدید را به راه انداخت. در این میان بسیاری از چهره های سرشناس و کاربران شبکه های مجازی اعتراض خود به این دست حربه ها برای دیده شدن به هر قیمتی را […]

211

ساسی مانکن با انتشار تیزر موزیک ویدیو جدید خود و استخدام یک بازیگر فیلم های پورن برای بازی در آن یکبار دیگر جنجالی جدید را به راه انداخت. در این میان بسیاری از چهره های سرشناس و کاربران شبکه های مجازی اعتراض خود به این دست حربه ها برای دیده شدن به هر قیمتی را نشان داده اند و با توجه به اینکه جامعه مخاطب این خواننده را اکثرا کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند از تاثیرات منفی و مخرب اینگونه محتواها بر آن ها ابراز نگرانی کرده اند.


Skip to toolbar Log Out