محمدرضا گلزار” ۱۰ میلیونی شدنش را جشن گرفت!

محمدرضا گلزار خواننده و بازیگر پرکار این روزهای کشورمان با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرامش ۱۰ میلیونی شدن تعداد دنبال کنندگانش در صفحه اینستاگرامش را جشن گرفت و از طرفدارانش بخاطر حمایت هایشان از او تشکر کرد.

333

محمدرضا گلزار خواننده و بازیگر پرکار این روزهای کشورمان با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرامش ۱۰ میلیونی شدن تعداد دنبال کنندگانش در صفحه اینستاگرامش را جشن گرفت و از طرفدارانش بخاطر حمایت هایشان از او تشکر کرد.


Skip to toolbar Log Out