خبر مهم

خشایار اعتمادی: دیگر به عرصه خوانندگی بازنمیگردم

خشایار اعتمادی خواننده با سابقه پاپ کشورمان که اولین فردی بود که پس از انقلاب آلبوم پاپ منتشر کرد در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: “کماکان به حرفی که سال گذشته زدم پایبندم و دیگر به عرصه ی خوانندگی بازنمیگردم اما شاید تهیه کنندگی را شروع کردم.” وی در ادامه افزود: “امکانات موسیقی […]

137

خشایار اعتمادی خواننده با سابقه پاپ کشورمان که اولین فردی بود که پس از انقلاب آلبوم پاپ منتشر کرد در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: “کماکان به حرفی که سال گذشته زدم پایبندم و دیگر به عرصه ی خوانندگی بازنمیگردم اما شاید تهیه کنندگی را شروع کردم.” وی در ادامه افزود: “امکانات موسیقی حال حاضر ما در دست افرادی است که آن را هدایت شده پیش برده‌اند، و اینگونه است که لشگری سایبری فکاهی، پوپولیسم و لمپن‌پرور همه امور را در اختیار گرفته‌ است”


Skip to toolbar Log Out