مستند زندگی “جانت جکسون” منتشر می شود.

مستند زندگی جانت جکسون با نگاهی به زندگی شخصی و حرفه ای او در سال ۲۰۲۲ منتشر میشود. این مستند ۴ ساعته به فراز و نشیب های زندگی او، مرگ اعضای خانواده اش و تجربه مادر شدن او می پردازد. هچنین در قسمتی از این مستند به حادثه جنجال ساز بین او و “جاستین تیمبرلیک” […]

226

مستند زندگی جانت جکسون با نگاهی به زندگی شخصی و حرفه ای او در سال ۲۰۲۲ منتشر میشود. این مستند ۴ ساعته به فراز و نشیب های زندگی او، مرگ اعضای خانواده اش و تجربه مادر شدن او می پردازد. هچنین در قسمتی از این مستند به حادثه جنجال ساز بین او و “جاستین تیمبرلیک” در حین اجرای سوپربول سال ۲۰۰۴ پرداخته شده است. این مستند به مناسبت چهلمین سالگرد انتشار آلبوم ۱۹۸۲ جانت جکسون منتشر می شود.


Skip to toolbar Log Out