جدیدترین آلبوم “جاستین بیبر” منتشر شد.

ششمین آلبوم استودیویی جاستین بیبر با نام “justice” جمعه ۱۹ مارچ منتشر شد. این آلبوم متشکل از ۱۶ قطعه می باشد

358

ششمین آلبوم استودیویی جاستین بیبر با نام “justice” جمعه ۱۹ مارچ منتشر شد. این آلبوم متشکل از ۱۶ قطعه می باشد و بیبر در این آلبوم با چند هنرمند دیگر از جمله “خالد” همکاری داشته است.


Skip to toolbar Log Out