رکورد شکنی “تیلور سوئیفت” و “بیانسه” در مراسم گرمی.

شصت و سومین مراسم سالانه جوایز موسیقی گرمی آمریکا که به علت همه گیری ویروس کرونا دو ماه به تعویق افتاده بود سرانجام شامگاه یکشنبه ۱۴ مارس برگزار گردید. در این مراسم تیلور سوئیفت با دریافت جایزه بهترین آلبوم سال ۲۰۲۱ اولین زنی در تاریخ گرمی شد که سه بار توانسته این جایزه را نصیب […]

320

شصت و سومین مراسم سالانه جوایز موسیقی گرمی آمریکا که به علت همه گیری ویروس کرونا دو ماه به تعویق افتاده بود سرانجام شامگاه یکشنبه ۱۴ مارس برگزار گردید. در این مراسم تیلور سوئیفت با دریافت جایزه بهترین آلبوم سال ۲۰۲۱ اولین زنی در تاریخ گرمی شد که سه بار توانسته این جایزه را نصیب خود کند. بیانسه نیز رکوردزنی کرد و توانست با دریافت دو جایزه دیگر، رکورد بیشترین جوایز گرمی را از آن خود کند. او تاکنون در مجموع ۲۸ جایزه گرمی را به دست آورده است.


Skip to toolbar Log Out