یک مجری آلمانی گروه “بی تی اس” را به ویروس کرونا تشبیه کرد!

یک مجری آلمانی در برنامه خود گروه کره ای بی‌تی‌اس را به ویروس کرونا تشبیه کرد و گفت: به امید روزی که برای این یکی هم به زودی واکسنی پیدا شود. اما ماجرا به اینجا ختم نشد و طرفداران این گروه این مجری را به بخاطر اظهارتش به نژادپرستی متهم کردند و بواسطه فشار های […]

207

یک مجری آلمانی در برنامه خود گروه کره ای بی‌تی‌اس را به ویروس کرونا تشبیه کرد و گفت: به امید روزی که برای این یکی هم به زودی واکسنی پیدا شود. اما ماجرا به اینجا ختم نشد و طرفداران این گروه این مجری را به بخاطر اظهارتش به نژادپرستی متهم کردند و بواسطه فشار های آن ها و شبکه های اجتماعی این شبکه رادیویی و مجری آن مجبور به عذر خواهی شدند.

هشتگ ها

Skip to toolbar Log Out