“ادل” پرفروش ترین خواننده قرن در بریتانیا شد.

ادل ۳۲ ساله خواننده سرشناس بریتانیایی در لیست پرفروش ترین خوانندگان زن بریتانیا که توسط موسسه فونوگرافی این کشور اعلام شده است در رتبه نخست جای گرفت. ادل تاکنون سه آلبوم با نام های ۱۹، ۲۱ و ۲۵ را منتشر کرده است، که آلبوم ۲۱ او رکورد سریع ترین فروش قرن در بریتانیا را هم […]

267

ادل ۳۲ ساله خواننده سرشناس بریتانیایی در لیست پرفروش ترین خوانندگان زن بریتانیا که توسط موسسه فونوگرافی این کشور اعلام شده است در رتبه نخست جای گرفت. ادل تاکنون سه آلبوم با نام های ۱۹، ۲۱ و ۲۵ را منتشر کرده است، که آلبوم ۲۱ او رکورد سریع ترین فروش قرن در بریتانیا را هم در اختیار دارد.

هشتگ ها

Skip to toolbar Log Out