جدیدترین اثر “آرمین زارعی” منتشر شد.

جدیدترین آهنگ آرمین زارعی با نام مستعار “آرمین 2afm” با نام “بگو کجایی؟” منتشر شد. موسیقی و ترانه این اثر توسط خود آرمین زارعی ساخته شده است و تنظیم آن نیز برعهده “مسعود جهانی” می باشد.

242

جدیدترین آهنگ آرمین زارعی با نام مستعار “آرمین 2afm” با نام “بگو کجایی؟” منتشر شد. موسیقی و ترانه این اثر توسط خود آرمین زارعی ساخته شده است و تنظیم آن نیز برعهده “مسعود جهانی” می باشد.


Skip to toolbar Log Out