پاداش پانصد هزار دلاری “لیدی گاگا” برای یابنده سگ هایش.

چهارشنبه یک سارق مسلح به خدمتکار “لیدی گاگا” که در حال گرداندن سه سگ او در لس آنجلس بوده شلیک کرده و دو سگ او را ربوده است، البته سگ سوم فرار کرده و پلیس پس از مدتی آن را یافته است. پس از این حادثه لیدی گاگا برای بازگرداندن سگ هایش پاداش ۵۰۰۰۰۰ دلاری […]

چهارشنبه یک سارق مسلح به خدمتکار “لیدی گاگا” که در حال گرداندن سه سگ او در لس آنجلس بوده شلیک کرده و دو سگ او را ربوده است، البته سگ سوم فرار کرده و پلیس پس از مدتی آن را یافته است. پس از این حادثه لیدی گاگا برای بازگرداندن سگ هایش پاداش ۵۰۰۰۰۰ دلاری تعیین کرده است و یک آدرس ایمیل برای تماس افراد مطلع در صورت یافتن خبر ایجاد کرده است

هشتگ ها