همکاری “علیرضا قربانی” و “جبران تریو” در اثری مشترک

آهنگ “عروج” با صدای علیرضا قربانی و اجرای جبران تریو و آهنگسازی حسام ناصری منتشر شد. این اثر اولین همکاری علیرضا قربانی با جبران تریو و در راستای پروژه‌های بین‌المللی این خواننده کشورمان می باشد. جبران تریو عنوان یک گروه سه نفره فلسطینی است که فعالیت آن ها از سال ۲۰۰۴ آغاز شده است.

آهنگ “عروج” با صدای علیرضا قربانی و اجرای جبران تریو و آهنگسازی حسام ناصری منتشر شد. این اثر اولین همکاری علیرضا قربانی با جبران تریو و در راستای پروژه‌های بین‌المللی این خواننده کشورمان می باشد. جبران تریو عنوان یک گروه سه نفره فلسطینی است که فعالیت آن ها از سال ۲۰۰۴ آغاز شده است.