“همرنگ دریا” از مازیار فلاحی منتشر شد

جدیدترین آهنگ مازیار فلاحی خواننده با سابقه کشورمان که مدتی است در کشور اوکراین به سر میبرد، با نام همرنگ دریا منتشر شد. ترانه و ملودی این اثر ساخته خود فلاحی می باشد و تنظیم آن نیز توسط حسین میرزاقلی صورت گرفته است.

جدیدترین آهنگ مازیار فلاحی خواننده با سابقه کشورمان که مدتی است در کشور اوکراین به سر میبرد، با نام همرنگ دریا منتشر شد. ترانه و ملودی این اثر ساخته خود فلاحی می باشد و تنظیم آن نیز توسط حسین میرزاقلی صورت گرفته است.

هشتگ ها