مراسم گرمی متفاوت تر از همیشه برگزار می گردد.

مراسم گرمی امسال که در ابتدا قرار بود ۱۲ ام بهمن ماه برگزار گردد اما به علت نگرانی از همه گیری ویروس کرونا به ۲۵ اسفند منتقل گردید، حال قرار است کم رونق تر از هر سال برگزار گردد به طوری که تماشاگران جشنواره محدود به اجراکنندگان موسیقی، هنرمندان نامزد کسب جایزه و شمار اندک […]

مراسم گرمی امسال که در ابتدا قرار بود ۱۲ ام بهمن ماه برگزار گردد اما به علت نگرانی از همه گیری ویروس کرونا به ۲۵ اسفند منتقل گردید، حال قرار است کم رونق تر از هر سال برگزار گردد به طوری که تماشاگران جشنواره محدود به اجراکنندگان موسیقی، هنرمندان نامزد کسب جایزه و شمار اندک مهمانان آنها خواهد شد.  “هری استایلز”، “کاردی بی”، “بیلی آیلیش”، “کریس مارتین”، “پست مالون”، “تیلور سوئیفت” و “جان مایر” از جمله هنرمندانی هستند که در مراسم اعطای جوایز گرمی امسال به اجرای موسیقی خواهند پرداخت. 

هشتگ ها