سگ های “لیدی گاگا” پیدا شدند

پس انتشار خبر دزدیده شدن سگ های لیدی گاگا و پاداش ۵۰۰۰۰۰ هزار دلاری او برای یابنده سگ هایش، یک زن جمعه این دو سگ را به ایستگاه پلیس تحویل داده است. به گفته پلیس گویا این زن با ماجرای سرقت سگ ها در ارتباط نمی باشد. لیدی گاگا هم اکنون برای بازی در یک […]

پس انتشار خبر دزدیده شدن سگ های لیدی گاگا و پاداش ۵۰۰۰۰۰ هزار دلاری او برای یابنده سگ هایش، یک زن جمعه این دو سگ را به ایستگاه پلیس تحویل داده است. به گفته پلیس گویا این زن با ماجرای سرقت سگ ها در ارتباط نمی باشد. لیدی گاگا هم اکنون برای بازی در یک فیلم در شهر رم به سر میبرد.

هشتگ ها