“دریک” در جمع تاریخ سازان ۱۰۰ آهنگ برتر بیلبورد.

دریک رپر ۳۴ ساله کانادایی موفق شد به جمع تاریخ سازان ۱۰۰ آهنگ برتر بیلبورد بپیوندد.

دریک رپر ۳۴ ساله کانادایی موفق شد به جمع تاریخ سازان ۱۰۰ آهنگ برتر بیلبورد بپیوندد. با قرار گرفتن ۳ آهنگ برتر دریک در رتبه یک، دو و سه ۱۰۰ آهنگ برتر بیلبورد، نام دریک هم در کنار “آریانا گرانده” و گروه افسانه ای “بیتلز” قرار گرفت. پیش از این آریانا گرانده در سال ۲۰۱۹ توانسته بود به جایگاه گروه بیتلز در سال ۱۹۶۴ دست یابد.

هشتگ ها