“جنیفر لوپز” از نامزدش جدا شد!

جنیفر لوپز خواننده ۵۱ ساله و نامزدش “الکس رودریگز” از یکدیگر جدا شدند.

جنیفر لوپز خواننده ۵۱ ساله و نامزدش “الکس رودریگز” از یکدیگر جدا شدند. این دو در سال ۲۰۱۹ خبر نامزدی خود را اعلام کردند و در دوران همه گیری کرونا نیز اکثر اوقات خود را به همراه فرزاندانشان در منزل شخصییشان سپری کردند، اما گویا شایعات مبنی بر رابطه مخفیانه رودریگز با فردی دیگر که این مدت به گوش می رسید یک از دلایل اصلی این جدایی بوده است.